jasno
PÁ 18.12.
-1/4°
zataženo
SO 19.12.
1/3°
zataženo
NE 20.12.
2/3°

Vybrané vltavské mosty III.

Jiráskův most

Železobetonový most spojující Smíchov a Resslovu ulici, vybudovaný v letech 1929 až 1933 podle návrhu architekta Františka Mencla. Celková délka mostu, tvořeného šesti obloukovými poli, je 310,6 m, široký je 21 metrů. Spočívá na pěti pilířích, obložených žulovými kvádry.

Most Legií

Kamenný silniční most, vystavěný V. Lannou v letech 1898 až 1901 na místě původního řetězového mostu císaře Františka I. Most, tvořený devíti klenbami, je 343 metrů dlouhý a 16 metrů široký. V pořadí 7. pražský most (směrem po proudu) spojuje Malou Stranu a Národní třídu.

Karlův most

Jeden z nejstarších mostů ve stř. Evropě. Založen r. 1357 Karlem IV., budován Petrem Parléřem na místě původního Juditina mostu (stržen 1342). Do r. 1841 byl jediným mostem přes Vltavu v Praze. Jeho délka je 515,76 m, šířka 9,5. Metru. Most je tvořen 16 oblouky a je vyzdoben 30 barokními sochami.

Hlávkův most

První pražský betonový most, vybudovaný ve dvou etapách: Nejprve byla v letech 1908 až 1910 postavena jižní, ocelová část mostu, složená ze dvou příhradových polí. Mezi r. 1909 – 1912 byla vybudována severní, betonová část, dlouhá 200 m a sestávající ze 7 oblouků (3 nad řekou a 4 nad ostrovem Štvanicí). Most je bohatě sochařsky vyzdoben.

Negrelliho viadukt

Druhý nejstarší pražský most přes Vltavu. Železniční dvoukolejný most, propojující Masarykovo nádraží s tratí Praha – Děčín, byl vybudován stavitelem Aloisem Negrellim v letech 1845 – 1859. Most je 1110 m dlouhý, 7,6 m široký a je tvořen cekem 87 oblouky.

Libeňský most

Betonový silniční most, vybudovaný v letech 1924 až 1928 podle projektu arch. Janáka a Mencla. Při holešovickém břehu je most tvořen 5 oblouky a jedním obloukem na straně libeňské. Celková délka stavby je (bez zemní rampy) 370 a šířka 21 m.

Most Barikádníků

Pražské čtvrti Holešovice a Libeň spojuje i most Barikádníků, vybudovaný v letech 1977 až 1980 na místě původního Trojského mostu z r. 1928. Stavba, určená pro automobilový provoz a pro pěší, je 212 metrů dlouhá, její šířka činí 33,5 metru.

Masarykův most v Kralupech nad Vltavou

Tříobloukový železobetonový most vybudovaný v letech 1926 až 1928. Celá konstrukce, podepřená dvěma pilíři, je 200 m dlouhá, prostřední z oblouků má rozpětí 80 metrů, dva krajní pak 60 m. Šířka mostu činí 11,23 m. Dosud funkční most je zařazen mezi technické památky.