jasno
PÁ 18.12.
-1/4°
zataženo
SO 19.12.
1/3°
zataženo
NE 20.12.
2/3°

Vybrané vltavské mosty II.

Žďákovský most

543 m dlouhý silniční most nad údolím Orlické přehradní nádrže připomíná jméno dnes již zaniklé (zatopené) obce Žďákov. Elegantní jednoobloukový most, vybudovaný v letech 1957 – 1967, byl ve své době největší konstrukcí tohoto typu v Evropě. Rozpětí oblouku je 330 m a jeho hmotnost činí 3100 tun.

Vestecký most

229 metrů dlouhý železobetonový most na trase Votice – Příbram. Mostovka, jež se nachází 11 metrů nad současnou hladinou Vltavy, je umístěna třech kamenných pilířích s cihlovými výplněmi. Most byl dokončen v r. 1936.

Štěchovický most

(Most dr. E. Beneše) Elegantní jednooblouková konstrukce, vybudovaná během 22 měsíců v letech 1937 až 1939, spojuje Štěchovice s obcí Brunšov na pravém břehu. Mostovka je zavěšena na dvou dutých betonových obloucích o rozpětí 114 m. Od r. 1965 je most národní kulturní památkou.

Davelský most

Starý železný most v Davli byl dokončen r. 1905. V současné době slouží pouze jako lávka pro pěší. V r. 1968 si most „zahrál“ v americkém filmu Most u Remagenu. Příhradová ocelová konstrukce o třech polích a o celkové délce 141 m spočívá na třech kamenných pilířích, které byly před napuštěním Vranské nádrže zvýšeny o 1,5 metru.

Železniční most Měchenice (Skochovice)

Ocelový most příhradové konstrukce, sestávající z pěti polí, přičemž hlavní pole, o délce 83,5 m, má horní pas obloukový, zbývající pole jsou rovná. Most dlouhý 207,5 m byl dokončen r. 1897, v r. 1935 musely být v souvislosti s napouštěním přehrady Vrané jeho pilíře zvýšeny o 2,75 m kvůli zachování říční dopravy.

Most Zbraslav

Silniční most spojující Zbraslav s obcí Závist na pravém břehu Vltavy. Dokončen r. 1964. Železobetonová konstrukce o celkové délce 203,84 m spočívá na jednom oblouku, jehož rozpětí činí 86 metrů.

Branický most

(někdy též zvaný Most inteligence) Železniční železobetonový most šířky 14 m a celkové délky 910 m je tvořen 15 poli, z nichž každé má rozpětí 53,5 metru. Výška nad hladinou řeky je 19 m. Stavba, spojující Malou Chuchli a Braník byla uvedena do provozu 30. května 1964.

Barrandovský most

Silniční železobetonový most o celkové délce 352 m a šířce 40 až 55 metrů. Most, jenž je součástí pražského Městského okruhu, má v každém směru 4 jízdní pruhy a patří k nejvytíženějším dopravním stavbám v ČR. Do provozu byl uveden ve dvou etapách – jižní polovina v r. 1983, severní část r. 1988.

Železniční vyšehradský most

V pořadí čtvrtý most na území hl. města spojuje Smíchov s pravým břehem pod Vyšehradem. Ocelová příhradová konstrukce je tvořena třemi 69,9 m dlouhými poli. Šířka mostovky je 8,1 metru. Most byl vybudován v letech 1900 až 1901 na místě původního jednokolejného mostu.

Palackého most

Kamenný most o sedmi klenbách, vystavěný v letech 1876 až 1878. V r. 1951 byl dodatečně rozšířen z původních 10,7 na 13,5 metru (šířka vč. chodníků). Tento silniční most spojuje Palackého nám. se smíchovskou křižovatkou U Anděla a vede po něm i dvoukolejná tramvajová trať.