jasno
PÁ 18.12.
-1/4°
zataženo
SO 19.12.
1/3°
zataženo
NE 20.12.
2/3°

Vybrané přírodní památky a zajímavosti na Vltavě III.

Královská obora

Jižně od Císařského ostrova, oddělena průplavem, se rozkládá významná přírodně krajinářská lokalita s hojným výskytem dřevin a společenstev vzácných živočichů, zejména bezobratlých. Kdysi královská honitba, za Rudolfa II. provedeny parkové úpravy, současná podoba je výsledkem úprav v minulém stol.

Pecka

Nízký vrch nedaleko železniční stanice Praha – Bubeneč. Při stavbě železniční vlečky zde došlo k odkryvu geologického profilu, na němž je dobře patrný vývoj pražské prvohorní pánve v ordoviku. V lokalitě se kdysi vyskytovala původní teplomilná flóra, která však byla z velké části narušena lidskou činností.

Baba

Skalní útvary na levém břehu Vltavy na severu Prahy se zachovalými společenstvy teplomilných rostlin a zároveň druhově jedno z nejbohatších stanovišť hmyzu na území hl. města. Přírodní památkou o rozloze 7 ha bylo území vyhlášeno r. 1982. Nápadným útvarem je výrazný objekt „umělé“ zříceniny.

Sedlecké skály

Přírodní památka poblíž pražské čtvrti Sedlec na levém břehu Vltavy, o rozloze 7,5 ha a nadmořské výšce 190 až 260 m. Lokalita je významným společenstvím skal, teplomilné skalní stepi a bohatým výskytem vzácných živočichů a rostlinstva.

Přírodní park Drahaň – Troja

Jeden z několika přírodních parků na území hl. města Prahy, jejichž účelem je ochrana celkového krajinného rázu – čili přírodní a kulturní charakteristiky dané lokality. Přírodní parka Drahaň – Troja, který je cenný jak z hlediska ekologického, tak i geologicky a biologicky, se rozkládá na pravém břehu Vltavy, od Troje až k Drahaňskému údolí.

Roztocký háj – Tiché údolí

Romantická krajina v údolí Únětického potoka nad Roztoky nad Vltavou. Jedná se největší pražskou přírodní rezervaci, jejímž účelem je ochrana původního charakteru krajiny, původních společenstev fauny a flóry a také řady geologických útvarů. Převážná část rezervace je pokryta lesním porostem.

Větrušická rokle

Národní přírodní rezervace (od r. 1969) s rozlohou necelých 25 ha na pravém břehu Vltavy nedaleko obce Větrušice. Lokalita je chráněna díky výskytu teplomilných společenstev skalních stepí a lesostepí. Údolí je též významnou geologickou lokalitou.

Úpor

Přírodní rezervace. Rozsáhlý komplex převážně dubotopolového lužního lesa v cípu soutoku Vltavy a Labe pod Mělníkem. Les je významný výskytem sněženky předjarní a dalších bylin. Jde o vzácný příklad tzv. sněženkového luhu v Polabí.