jasno
PÁ 18.12.
-1/4°
zataženo
SO 19.12.
1/3°
zataženo
NE 20.12.
2/3°

Vybrané přírodní památky a zajímavosti na Vltavě II.

Přírodní rezervace Šance

Vyhlášená r. 1982 za účelem ochrany skalnatých svahů nad údolím Břežanského potoka, jakož i ohrožených druhů živočichů a rostlin. Rezervace zahrnuje i zaniklé keltské oppidum na Šancích, vybudované zřejmě v pol. 1. stol. př. n. letopočtem.

Přírodní památka U Závisti

Významná geologická lokalita – přehledný odkryv tzv. letenského souvrství ordoviku (prvohory). V malé míře výskyt zkamenělin. Z rostlin zde najdeme především rozchodníky a tařici skalní.

Chuchelský háj

Přírodní rezervace mezi obcemi Velká a Malá Chuchle, mající za úkol chránit původní lesní porost, na nějž jsou vázána společenstva vzácných a chráněných rostlin a živočichů, např. řada reliktních teplomilných brouků, jakými jsou roháč velký a krajník hnědý.

Barrandovské skály

Národní přírodní památka, vyhlášená r. 1982 na ploše 11,5 ha mezi Hlubočepy a Malou Chuchlí. Nejstarší geologická rezervace v ČR. Barrandovské skály však mají kromě geologického hlediska význam také zoologický a botanický – výskyt teplomilných skalních trávníků a teplomilných bezobratlých živočichů.

Branické skály

Zřejmě nejznámější a nejzajímavější skalní útvary na území Prahy. Jde o výrazný geomorfologický prvek na pravém břehu Vltavy, kde je zde možno pozorovat profil svrchním silurem a spodním devonem. Poměrně bohaté paleontologické naleziště. Rovněž výskyt mnoha teplomilných druhů rostlin a živočichů.

Podolský profil

Přírodní památka od r. 1988, původně stěnový lom na pravém břehu Vltavy. Díky geologickému odkryvu je zde dobře patrná hranice prvohorních útvarů siluru a devonu. Paleontologické naleziště. Bývalý lom dnes tvoří přírodní rámec plaveckého stadiónu Podolí.

Petřínské skalky

Území tvořené vrchními partiemi svahů Petřína spolu s jeho vrcholovou plošinou. Důvodem vyhlášení přírodní památky bylo poskytnout ochranu pískovcovým skalkám typu, tvořícím „skalní město“ na strmých okrajových svazích Petřína.

Letenský profil

Přírodní památka, tvořená dvěma lokalitami na levém břehu Vltavy a chráněné zejména kvůli bohatým paleontologickým nálezům a rovněž jako tzv. stratotyp oblastní jednotky letenského souvrství českého ordoviku (prvohor). Přírodní památkou vyhlášen r. 1988.

Bílá skála

V Praze Libni na pravém břehu Vltavy najdeme přírodní památku, jež je tvořena především dvěma skalními ostrohy s názvy Bílá skála a Koráb v holešovickém meandru řeky. Přírodní památka byla zřízena kvůli ochraně krajinotvorných skalních ostrohů, jakož i bohaté paleontologické lokality.