jasno
PÁ 18.12.
-1/4°
zataženo
SO 19.12.
1/3°
zataženo
NE 20.12.
2/3°

Vybrané jezy na Vltavě

Jez Herbertov

(Horní Mlýn) Jez na 314,95 říčním km Vltavy, sestávající ze tří částí: Vlevo široký oblý přepad, uprostřed hrazená štěrková propust, při pravém břehu pak náhon pro vodní elektrárnu.

Trilčův jez

Na jižním okraji Českých Budějovic na ř. km 241,725 Vltavy je od r. 1938 v provozu jez s vodní elektrárnou se dvěma Kaplanovými turbínami o výkonu 650 kW a se spádem 3,77 m. Těleso jezu má dvě tabulově hraditelná pole a vorovou propust o šířce 6,5 metru.

Jiráskův jez

v Českých Budějovicích. Válcový jez s vodní elektrárnou a s vorovou propustí při pravém břehu byl vybudovaný v letech 1927 až 1929. Pojmenován je po svém projektantovi ing. Antonínu Jiráskovi.

Jez Kořensko

Jezové těleso se čtyřmi 20 m poli a výšce 4,8 metru, bylo vybudováno v l. 1986 až 1991 asi 2 km po proudu od soutoku Vltavy s Lužnicí. Jde o tzv. ponořený stupeň: jez je zalit vzdutými vodami Orlické přehrady a zadržuje vodu pouze v době, kdy hladina Orlické nádrže poklesne pod kótu 353,05 m. Tím zabraňuje kolísání hladiny řeky v Týně nad Vltavou.

Jez ve Vraném

Jezové těleso je součástí VD Vrané, jež dále sestává ze dvou plavebních komor při levém břehu a elektrárny při břehu pravém. Jez je tvořen čtyřmi 20 m poli, hraditelnými dvěma nad sebou umístěnými stavidly (tabulemi) do výšky až 9,7 metru.

Zdymadlo Troja - Podbaba

Postaveno firmou Lanna v letech 1899 až 1902 v rámci splavnění Vltavy mezi Prahou a Mělníkem. Nachází se při levém břehu Vltavy u Císařského ostrova a jsou tvořena dvěma komorami 137,5 x 20 resp. 73 x 11 metrů. Komory překonávají výškový rozdíl hladin 5,5 m a umožňují lodní plavbu ze zdrže Trojského jezu.