jasno
PÁ 18.12.
-1/4°
zataženo
SO 19.12.
1/3°
zataženo
NE 20.12.
2/3°

Vybrané historické památky na dolní Vltavě

Vrškamýk

(jinak též Hunec nebo Kamýk) Na návrší nad městečkem Kamýk nad Vltavou se nalézají rozsáhlé zříceniny hradu, založeného Václavem I. v první pol. 13. stol. Vrškamýk ztratil své opodstatnění po vybudování hradu Karlštejna, byl opuštěn a dále již jen pustl.

Zvíkov

Mohutný, raně gotický královský hrad, zal. v pol. 13. stol. na skalním ostrohu vysoko nad soutokem Vltavy s Otavou Václavem I., přičemž zásadní stavební rozvoj hradu je spojen s panováním Přemysla Otakara II. Nejstarším objektem hradu je hranolovitá věž, zvaná Hlízová, někdy též Markomanka.

Orlík

Původně královský hrad (poprvé zmiňován v pol. 13. stol.) byl během let postupně přestavován: V 16. stol. získal zámeckou podobu, dnešní novogotický vzhled je dán úpravami v polovině 19. stol. Tvar zámku je dán čtyřmi křídly, která uzavírají dvůr. Po napuštění Orlické přehradní nádrže r. 1960 se hrad „posunul“ z vysokého skalního ostrohu až téměř k hladině jezera.

Zbraslav

Zámek Zbraslav, původně cisterciácký klášter, založený Václavem II. V letech 1709 až 1732 přestavěn v barokním stylu Janem Santinim a Františkem Kaňkou. Současná zámecká podoba je výsledkem přestavby z r. 1825. Do r. 2009 depozitář sbírek Národní galerie.

Vyšehrad

Národní kulturní památka. Původně opevněné místo z 10. stol. na skále na pravém břehu Vltavy, spjaté s četnými pověstmi z počátků českých dějin. Siluetě Vyšehradu dominují dvě věže kostela sv. Petra a Pavla. Hřbitov u kostela proměněn v pohřebiště slavných osobností českého národa (Slavín).

Pražský hrad

Symbol Prahy i české státnosti, tradiční sídlo českých panovníků, od r. 1918 prezidenta republiky. Založen již v 9. stol., postupně přestavován a rozšiřován. Jeden z největších hradních komplexů na světě. Nejcennější částí Hradu je katedrála sv. Víta.

Strahovský klášter

Zal. r. 1140 Vladislavem II., nejstarší premontstrátský klášter v Čechách. Součástí komplexu budov, kde je mj. umístěn Památník nár. písemnictví, je původně románská bazilika Nanebevzetí Panny Marie, později goticky přestavěná, dnes v barokní podobě.

Troja

Zámek ve stylu vrcholného baroka, s rozlehlou terasovitou zahradou francouzského typu, vybudovaný v l. 1679 až 1685 na popud hraběte Václava Vojtěcha ze Šternberka. Autorem projektu byl francouzský architekt Jean Babtiste Mathey. Bohatá malířská a sochařská výzdoba.

Levý Hradec

Národní kulturní památka. Na území dnešních Roztok stojí kostel sv. Klimenta, pod jehož podlahou byly v letech 1939 až 1941 objeveny zbytky rotundy – prvního křesťanského kostela v Čechách, založeného přemyslovským knížetem Bořivojem koncem 9. stol.

Nelahozeves

Rodiště skladatele Antonína Dvořáka (1841 – 1904). Zámek v majetku rodu Lobkowiczů patří k vrcholným dílům české renesanční architektury. Vybudovaný byl v l. 1553 až 1588. V zámku je umístěna rozsáhlá expozice obrazů Středočeské galerie.

Veltrusy

Národní kulturní památka, zámek Veltrusy – velkoryse pojatá vrcholně barokní stavba z počátku 18. stol. s přilehlým okrasným parkem, vybudovaná na popud hraběte Václava Antonína Chotka. Jeho syn Rudolf nechal později zámek dále rozšířit.

Mělník

Původně dřevěný staroslovanský hrad Pšov z 9. stol., později kamenný germánský hrad. Ve 13. až 15. stol. zde stál hrad gotický, později přestavěný na renesanční zámek. Dnešní podoba zámku je výsledkem barokní rekonstrukce ze 17. stol. Od 13. stol. výroba vín. Rozsáhlá obrazová galerie.