jasno
PÁ 18.12.
-1/4°
zataženo
SO 19.12.
1/3°
zataženo
NE 20.12.
2/3°

Vybraná města a obce na dolní Vltavě

Kamýk nad Vltavou

Městečko v údolí Vltavy, založené Přemyslovci na konci 10. století. Od 17. stol. funguje v obci škola, nemocnice , pivovar aj. Roku 1887 postaven most. K zásadním změnám v životě obce došlo v souvislosti s výstavbou přehrady s elektrárnou v letech 1956 až 1962.

Štěchovice

První zmínku o městysi najdeme již v r. 1209. Oba břehy Vltavy, do níž se ve Štěchovicích vlévá říčka Kocába, spojuje betonový most Dr.E. Beneše, dokončený na začátku II. sv. války. Architektonicky cenný secesní kostel sv. Jana Nepomuckého. Nedaleko po proudu byla v letech 1938 – 1945 vybudována přehrada s elektrárnou a plavební komorou.

Davle

Městys 20 km jižně od hlavního města na soutoku Vltavy a Sázavy. Založen byl nejspíše r. 999 a jeho význam vyplýval z výhodné polohy na křižovatce vodních cest i pozemních komunikací. Ve 13. stol. těžba zlata. V Davli překračují Vltavu dva mosty.

Zbraslav

Původně město, od r. 1974 městská čtvrť Prahy, rozkládající se mezi Vltavou a Berounkou. První písemné zmínky o Zbraslavi pocházejí z r. 1115. Roku 1292 zde Václav II. založil cisterciácký klášter. Od r. 1921 na Zbraslavi působil jako lékař spisovatel Vladislav Vančura.

Praha

Hlavní město České republiky, největší jak rozlohou (496 km2) tak počtem obyvatel (1 237 893 – březen 2009). Sídlo prezidenta republiky, vlády a dalších institucí. Na počátku 10. stol. vznikl na ostrohu nad Vltavou knížecí palác, jenž se stal základem budoucího Pražského hradu, z něhož začala přemyslovská knížata spravovat zemi. Postupem doby se pak Praha stala ekonomickým, správním a kulturním centrem země.

Roztoky

(Roztoky u Prahy nebo též Roztoky nad Vltavou) Město severně od Prahy na levém břehu Vltavy. První záznamy pocházejí z r. 1233, historie osídlení zdejšího území je však pravděpodobně mnohem starší. V Roztockém zámku se nachází expozice Středočeského muzea.

Kralupy nad Vltavou

Místo, osídlené pravděpodobně již v pravěku, ale poprvé písemně zmíněno až v listině Václava I. z r. 1253. Kralupy jsou významným železničním uzlem několika regionálních a jedné hlavní trati (Praha – Děčín). Na konci II. sv. války Kralupy silně poškozeny spojeneckým bombardováním.

Nelahozeves

Město, rozkládající se na levém břehu Vltavy a známé především jako rodiště skladatele Antonína Dvořáka. První dochovaný záznam o Nelahozevsi pochází z r. 1253, nicméně zdejší území bylo osídleno již v ml. době kamenné. Architektonicky velmi cenný je renesanční zámek.

Veltrusy

Kdysi městys, od r. 1994 město, v okr. Mělník, situované v nadm. výšce 172 m na pravém břehu Vltavy a poprvé písemně uváděné r. 1226, je známé zejména svým barokním zámkem, obklopeným rozlehlým romantickým parkem.

Mělník

Město, jež vzniklo ve 13. stol. (byť zdejší území bylo osídleno již v neolitu) nad soutokem Vltavy s Labem v nadm. výšce 156 m, s nezaměnitelnou siluetou zámku a věží kostela sv. Petra a Pavla. Centrum zdejší zemědělské oblasti, proslulé zvláště pěstováním vinné révy.