jasno
PÁ 18.12.
-1/4°
zataženo
SO 19.12.
1/3°
zataženo
NE 20.12.
2/3°

Vodní dílo Štěchovice

Přehrada Štěchovice, jednak kvůli svému zasazení do krajiny a také díky žulovému obkladu celé stavby zřejmě nejkrásnější ze všech stupňů Vltavské kaskády, byla vybudována v letech 1937 až 1945. Dnes je jejím hlavním úkolem vyrovnávání nepravidelného odtoku z vodní elektrárny Slapy a následné plynulé odpouštění vody do Vranské nádrže. A samozřejmě též výroba elektrické energie.

Umělé jezero, které zasahuje až k hrázi VD Slapy, je 9,4 km dlouhé a jeho objem činí 11,2 mil. m3 vody.

Přímá tížná betonová hráz obložená žulovými kvádry je 124 metry dlouhá, 22,5 metru vysoká a obsahuje pět přelivných hraditelných polí, každé o šířce 20 metrů. Přes těleso hráze nevede žádná komunikace. Pod prostředním přelivným polem se nalézá stavidlem hrazený spodní výpustní otvor o rozměrech 7 x 7 metrů, jenž lze použít k úplnému vypuštění nádrže a který během stavby přehrady sloužil k proplouvání vorů a jiných plavidel.

Plavební komora u pravého břehu je 12 metrů široká a 118 metrů dlouhá a mohou jí proplouvat plavidla do výtlaku 1000 tun. Komora překonává výškový rozdíl hladin až 20,1 metru. Doslova evropským unikátem jsou její horní vzpěrná vrata o výšce 24 metrů, což je u tohoto typu konstrukce mimořádná výška.

Ve Štěchovicích pracují hned dvě vodní elektrárny: Středotlaká průtočná, se dvěma Kaplanovými turbínami o výkonu 2 x 11,25 MW, pracující ve špičkovém režimu. Příhodná konfigurace terénu v okolí přehrady však umožnila vybudovat ještě přečerpávací vysokotlakou hydroelektrárnu, se spádem 220 metrů a s akumulační nádrží na kopci Homole. Po rekonstrukci v letech 1992 až 1996 je tato elektrárna vybavena jednou moderní reverzní Francisovou turbínou s generátorem o výkonu 45 MW (při hltnosti 24 m3 vody za sekundu).