jasno
PÁ 18.12.
-1/4°
zataženo
SO 19.12.
1/3°
zataženo
NE 20.12.
2/3°

Vodní dílo Kamýk

Těsně nad stejnojmennou obcí, na říčním kilometru 134,730 Vltavy, bylo v letech 1956 až 1962 především kvůli vyrovnávání špičkových odtoků z orlické vodní elektrárny vybudováno vodní dílo Kamýk. Nádrž o délce 10,2 km, objemu 12,9 mil. m3 a rozloze 195 ha však slouží nejen jako vyrovnávací stupeň, nýbrž i k výrobě elektrické energie, odběrům pitné vody, nadlepšování průtoků v řečišti pod hrází, přispívá k ochraně území pod přehradou před velkými vodami a částečně slouží taktéž pro rekreaci, vodní sporty a plavbu. Plnému rekreačnímu využití nádrže však brání fakt, že do Kamýka přitéká z VD Orlík pouze studená, minimálně okysličená spodní voda, takže nádrž je velmi slabě zarybněna a teplota vody v ní dosahuje zřídkakdy nejvýše 18°C.

Přehradní těleso je přímé, betonové a tížné, v koruně 184 metrů dlouhé, nad základy vysoké 24,5 metru. Narozdíl od jiných přehrad Vltavské kaskády nevede přes korunu hráze Kamýka žádná komunikace. Čtyři korunové přelivy mají každý šířku 18 metrů a mohou převést celkem až 2000 m3 vody za sekundu.

Při levém břehu je umístěna hydroelektrárna se čtyřmi Kaplanovými turbínami, využívající spádu 11,5 až 15 metrů, s celkovým výkonem 48 MW (při hltnosti 4 x 90 m3 vody za sekundu).

Plavební komora, situovaná při pravém břehu, je 35 metrů dlouhá, 6,5 metru široká a umožňuje plavbu lodím do výtlaku až 300 tun. Pro přepravu malých sportovních plavidel je na pravém břehu postavena kolejová dráha s vozíky.