Lipno II

Lipno II

Vodní dílo Lipno II bylo budováno souběžně s VD Lipno I v letech 1952 až 1959. Jeho hlavním úkolem je pojmout špičkové odtoky z hydroelektrárny Lipno I a následné plynulé odpouštění vody řečištěm Vltavy dále. O obrovském spádu Vltavy mezi Lipnem I a Lipnem II svědčí fakt, že Lipno II, ač je od Lipna I vzdáleno vzdušnou čarou necelé čtyři kilometry, je vybudováno na kótě 562,7 m n. m., tedy o více než 160 metrů níže než Lipno I.

Délka nádrže je 2,5 km, plocha cca 45 hektarů a objem zadržené vody cca 1,8 miliónu m3.

Těleso hráze je dlouhé 224 m, vysoké 19,5 m, v koruně široké 4 metry.

Vodní dílo Lipno II bylo budováno souběžně s VD Lipno I v letech 1952 až 1959. Jeho hlavním úkolem je pojmout špičkové odtoky z hydroelektrárny Lipno I a následné plynulé odpouštění vody řečištěm Vltavy dále. O obrovském spádu Vltavy mezi Lipnem I a Lipnem II svědčí fakt, že Lipno II, ač je od Lipna I vzdáleno vzdušnou čarou necelé čtyři kilometry, je vybudováno na kótě 562,7 m n. m., tedy o více než 160 metrů níže než Lipno I.

Délka nádrže je 2,5 km, plocha cca 45 hektarů a objem zadržené vody cca 1,8 miliónu m3.

Těleso hráze je dlouhé 224 m, vysoké 19,5 m, v koruně široké 4 metry. Stejně jako přehradní těleso Lipno I je i hráz Lipna II tvořena částí zemní, sypanou, a z ¼ částí betonovou, tížnou, ovšem s tím rozdílem, že betonová část s hydroelektrárnou je umístěna uprostřed hráze. Pro převádění velkých průtoků slouží dvě přelivná pole, každé o šířce 10 metrů, jež mohou převést dohromady až 210 m3 vody za sekundu.

Hydroelektrárna Lipno II funguje jako průběžná, tj. s nepřetržitou výrobou elektrické energie. Je vybavena jedinou turbínou (Kaplanova typu), jež využívá spádu vody 4 až 10 metrů, a má výkon 1,5 MW (při hltnosti 20 m3 vody za sekundu).

8,4 m široký a 7,5 m vysoký odpadní tunel z vodní elektrárny Lipno I ústí do nádrže Lipno II na konci jejího vzdutí při pravém břehu.

 Lipno II, Vodní díla Vltava