Kamýk

Kamýk

Těsně nad stejnojmennou obcí, na říčním kilometru 134,730 Vltavy, bylo v letech 1956 až 1962 především kvůli vyrovnávání špičkových odtoků z orlické vodní elektrárny vybudováno vodní dílo Kamýk. Nádrž o délce 10,2 km, objemu 12,9 mil. m3 a rozloze 195 ha však slouží nejen jako vyrovnávací stupeň, ale i k výrobě elektrické energie, odběrům pitné vody, nadlepšování průtoků v řečišti pod hrází, přispívá k ochraně území pod přehradou před velkými vodami a částečně slouží taktéž pro rekreaci, vodní sporty a plavbu.

Těsně nad stejnojmennou obcí, na říčním kilometru 134,730 Vltavy, bylo v letech 1956 až 1962 především kvůli vyrovnávání špičkových odtoků z orlické vodní elektrárny vybudováno vodní dílo Kamýk. Nádrž o délce 10,2 km, objemu 12,9 mil. m3 a rozloze 195 ha však slouží nejen jako vyrovnávací stupeň, ale i k výrobě elektrické energie, odběrům pitné vody, nadlepšování průtoků v řečišti pod hrází, přispívá k ochraně území pod přehradou před velkými vodami a částečně slouží taktéž pro rekreaci, vodní sporty a plavbu. Plnému rekreačnímu využití nádrže však brání fakt, že do Kamýka přitéká z VD Orlík pouze studená, minimálně okysličená spodní voda, takže nádrž je velmi slabě zarybněna a teplota vody v ní dosahuje zřídkakdy nejvýše 18 °C.

Přehradní těleso je přímé, betonové a tížné, v koruně 184 metrů dlouhé, nad základy vysoké 24,5 metru. Na rozdíl od jiných přehrad vltavské kaskády nevede přes korunu hráze Kamýka žádná komunikace. Čtyři korunové přelivy mají každý šířku 18 metrů a mohou převést celkem až 2000 m3 vody za sekundu.

Při levém břehu je umístěna hydroelektrárna se čtyřmi Kaplanovými turbínami, využívající spádu 11,5 až 15 metrů, s celkovým výkonem 48 MW (při hltnosti 4 x 90 m3 vody za sekundu).

Plavební komora, situovaná při pravém břehu, je 35 metrů dlouhá, 6,5 metru široká a umožňuje plavbu lodím do výtlaku až 300 tun. Pro přepravu malých sportovních plavidel je na pravém břehu postavena kolejová dráha s vozíky.

 Kamýk, Vodní díla Vltava