Hněvkovice

Hněvkovice

Vodní dílo Hněvkovice, vybudované v letech 1986 až 1991, patří spolu s VD Kořensko k nejnovějším stupňům tzv. Vltavské kaskády.

Bezprostředním podnětem k vybudování vodního díla Hněvkovice byla nutnost zajištění dostatku technologické (chladicí) vody pro jadernou elektrárnu Temelín, jež se počala budovat přibližně ve stejné době nedaleko Týna nad Vltavou. Pro tento účel byla na říčním kilometru 210,39 Vltavy vybudována betonová gravitační hráz, dlouhá 191 metrů, vysoká 27 metrů, v koruně široká 9,5 metru, vybavená třemi 12 metrů širokými korunovými přelivy, jež umožňují převést až 3 x 337 m3 vody za sekundu.

Vodní dílo Hněvkovice, vybudované v letech 1986 až 1991, patří spolu s VD Kořensko k nejnovějším stupňům tzv. Vltavské kaskády.

Bezprostředním podnětem k vybudování vodního díla Hněvkovice byla nutnost zajištění dostatku technologické (chladicí) vody pro jadernou elektrárnu Temelín, jež se počala budovat přibližně ve stejné době nedaleko Týna nad Vltavou. Pro tento účel byla na říčním kilometru 210,39 Vltavy vybudována betonová gravitační hráz, dlouhá 191 metrů, vysoká 27 metrů, v koruně široká 9,5 metru, vybavená třemi 12 metrů širokými korunovými přelivy, jež umožňují převést až 3 x 337 m3 vody za sekundu. Objem zadržené vody na kótě 370,1 m n. m. činí 21,1 mil. m3, délka vzdutí je 18,5 km.

Přehrada Hněvkovice je vybavena plavební komorou (zdymadlem) pro lodi o výtlaku až 300 tun. 

Součástí VD Hněvkovice je hydroelektrárna se dvěma Kaplanovými turbínami, z nichž každá má výkon 4,8 MW. Elektrárna pracuje obvykle v průběžném (nepřetržitě) až částečně špičkovém provozu.

Na levém břehu, nedaleko nad tělesem hráze, je umístěn čerpací objekt vody pro jadernou elektrárnu Temelín, vzdálenou cca 4 km. Vzhledem k tomu, že prvotním účelem VD Hněvkovice je dodávka chladicí vody pro JETE za všech hydrologických situací, neumožňuje manipulační řád přehrady pokles stálé hladiny v nádrži pod úroveň 365 m n. m.

 Hněvkovice, Vodní díla Vltava