Zvíkovský most

Zvíkovský most

Silniční most, uvedený do provozu (stejně jako jeho „dvojče“ přes Otavu) v roce 1963. Most, stavěný metodou letmé betonáže (bez lešení) je 253 m dlouhý, stojí na třech pilířích, přičemž prostřední z nich je 75 m vysoký. Stavba mostu byla započata ještě před napuštěním Orlického jezera a dokončena již při vzedmuté hladině.

 Zvíkovský most, Technické památky Vltava