Železniční most (Červená nad Vltavou)

Železniční most (Červená nad Vltavou)

Ocelový železniční viadukt přes údolí Vltavy byl vybudován Pražskou mostárnou v letech 1886 až 1889 metodou tehdy nové, tzv. letmé konstrukce, tedy bez použití lešení. Most je 253 m dlouhý, se třemi poli na dvou kamenných pilířích, a jeho výška nade dnem údolí je 68 metrů (jde o nejvyšší železniční most u nás).

 

Červená nad VltavouŽelezniční most (Červená nad Vltavou), Technické památky Vltava