Vrané nad Vltavou

První (ve směru toku řeky nejníže položený) a nejstarší stupeň Vltavské kaskády, vybudovaný (zejména kvůli plavebním účelům) v letech 1930 až 1935 na 71,325. říčním kilometru Vltavy.

V případě VD Vrané se nejedná z vodohospodářského hlediska o přehradu, nýbrž o jez, rozdělený pilíři do čtyř 20metrových polí, jejichž hrazením je horní hladina vzedmuta až o 9,7 metru. Při vyhrazení (uvolnění hradicích tabulí) činí kapacita jezu 2800 m3 vody za sekundu. Přes hráz nevede žádná komunikace.

Vranská nádrž má plochu 263 hektarů, je dlouhá 13,4 kilometru a zasahuje k vývaru přehrady ve Štěchovicích.

První (ve směru toku řeky nejníže položený) a nejstarší stupeň Vltavské kaskády, vybudovaný (zejména kvůli plavebním účelům) v letech 1930 až 1935 na 71,325. říčním kilometru Vltavy.

V případě VD Vrané se nejedná z vodohospodářského hlediska o přehradu, nýbrž o jez, rozdělený pilíři do čtyř 20metrových polí, jejichž hrazením je horní hladina vzedmuta až o 9,7 metru. Při vyhrazení (uvolnění hradicích tabulí) činí kapacita jezu 2800 m3 vody za sekundu. Přes hráz nevede žádná komunikace.

Vranská nádrž má plochu 263 hektarů, je dlouhá 13,4 kilometru a zasahuje k vývaru přehrady ve Štěchovicích. Na řece Sázavě, pravostranném přítoku Vltavy, činí délka vzdutí 3 kilometry a dosahuje až k obci Pikovice.

Další částí VD Vrané jsou dvě plavební komory, umístěné vedle sebe u levého břehu. Větší z nich, určená pro vory a nákladní plavidla, je dlouhá 134 a široká 12 metrů, menší, vybudovaná pro osobní dopravu, má rozměry 85 x 12 metrů. Přeprava malých a sportovních plavidel se děje „suchou“ cestou pomocí dráhy s vozíky na levém břehu.

Ačkoli bylo VD Vrané postaveno primárně kvůli plavbě, dnes slouží především k vyrovnávání nepravidelných odtoků z hydrocentrál Štěchovice a Slapy, k zajištění minimálního odtoku v řečišti Vltavy pod vodním dílem a taktéž k výrobě elektrické energie: Vodní elektrárna je umístěna při pravém břehu a vybavena dvěma Kaplanovými turbínami o výkonu 6,94 MW (při hltnosti 2 × 90 m3 vody za sekundu).

Kromě výše uvedeného je vranská nádrž rovněž oblíbenou a vyhledávanou lokalitou pro rekreacirybaření a vodní sporty.

 

Vrané nad Vltavou
vodní elektrárna Vrané

Vrané nad Vltavou, Technické památky Vltava