Štěchovice

Přehrada Štěchovice, je mnohými považována za nejkrásnější stupeň celé vltavské kaskády. A to jednak pro své zasazení do krajiny a také díky žulovému obkladu celé stavby. Byla vybudována v letech 1937 až 1945 (práce tedy probíhaly i v době II. světové války). Dnes je jejím hlavním úkolem vyrovnávání nepravidelného odtoku z vodní elektrárny Slapy a následné plynulé odpouštění vody do Vranské nádrže. A samozřejmě také výroba elektrické energie.

Umělé jezero, které zasahuje až k hrázi VD Slapy, je 9,4 km dlouhé a jeho objem činí 11,2 mil. m3 vody.

Přehrada Štěchovice, je mnohými považována za nejkrásnější stupeň celé vltavské kaskády. A to jednak pro své zasazení do krajiny a také díky žulovému obkladu celé stavby. Byla vybudována v letech 1937 až 1945 (práce tedy probíhaly i v době II. světové války). Dnes je jejím hlavním úkolem vyrovnávání nepravidelného odtoku z vodní elektrárny Slapy a následné plynulé odpouštění vody do Vranské nádrže. A samozřejmě také výroba elektrické energie.

Umělé jezero, které zasahuje až k hrázi VD Slapy, je 9,4 km dlouhé a jeho objem činí 11,2 mil. m3 vody.

Přímá tížná betonová hráz obložená žulovými kvádry je 124 metry dlouhá, 22,5 metru vysoká a tvoří ji pět přelivných hraditelných polí, každé o šířce 20 metrů. Přes těleso hráze nevede žádná komunikace. Pod prostředním přelivným polem se nalézá stavidlem hrazený spodní výpustní otvor o rozměrech 7 × 7 metrů, jenž lze použít k úplnému vypuštění nádrže a který během stavby přehrady sloužil k proplouvání vorů a jiných plavidel.

Plavební komora u pravého břehu je 12 metrů široká a 118 metrů dlouhá a mohou jí proplouvat plavidla do výtlaku 1000 tun. Komora překonává výškový rozdíl hladin až 20,1 metru. Doslova evropským unikátem jsou její horní vzpěrná vrata o výšce 24 metrů, což je u tohoto typu konstrukce mimořádná výška.

Ve Štěchovicích pracují hned dvě vodní elektrárnystředotlaká průtočná, se dvěma Kaplanovými turbínami o výkonu 2 × 11,25 MW, pracující ve špičkovém režimu. Příhodná konfigurace terénu v okolí přehrady umožnila vybudovat ještě přečerpávací vysokotlakou hydroelektrárnu, se spádem 220 metrů a s akumulační nádrží na kopci Homole. Po rekonstrukci v letech 1992 až 1996 je tato elektrárna vybavena jednou moderní reverzní Francisovou turbínou s generátorem o výkonu 45 MW (při hltnosti 24 m3 vody za sekundu).

 

Štěchovice
Štěchovice
www.stechovice.info/

  

Štěchovice, Technické památky Vltava