Orlická přehrada

Vodní dílo Orlík, vybudované na říčním kilometru 144,65 Vltavy v letech 1956 až 1966, je nejen největší přehradou celé vltavské kaskády, ale zároveň i, co se objemu vody týče, největším jezerem v celé České republice. Při plném vzdutí má na Vltavě délku 68 km a zasahuje až za Týn nad Vltavou, k Hněvkovicím. Na Otavě, kterou vzdutí hladiny Vltavy rovněž postihlo, zasahuje jezero do vzdálenosti 22 km k městu Písek. Plocha Orlické nádrže je 2 640 ha (pro srovnání, Lipno I má rozlohu 4 870 ha), objem zadržené vody 703,8 mil. m3 (Lipno I „jen“ 309,5 m3), obvod břehů činí přibližně 300 km.

Vodní dílo Orlík, vybudované na říčním kilometru 144,65 Vltavy v letech 1956 až 1966, je nejen největší přehradou celé vltavské kaskády, ale zároveň i, co se objemu vody týče, největším jezerem v celé České republice. Při plném vzdutí má na Vltavě délku 68 km a zasahuje až za Týn nad Vltavou, k Hněvkovicím. Na Otavě, kterou vzdutí hladiny Vltavy rovněž postihlo, zasahuje jezero do vzdálenosti 22 km k městu Písek. Plocha Orlické nádrže je 2 640 ha (pro srovnání, Lipno I má rozlohu 4 870 ha), objem zadržené vody 703,8 mil. m3 (Lipno I „jen“ 309,5 m3), obvod břehů činí přibližně 300 km.

O velikosti VD Orlík svědčí mj. i parametry hrázního tělesa: gravitační betonová hráz je přímá, v koruně 450 m dlouhá, v nejvyšším bodě nad základy 90,5 m vysoká (nejvyšší přehradní těleso v ČR). Je vybavena třemi přelivy o šířce 15 m, s kapacitou 2 184 m3 za sekundu, a dále dvěma spodními výpustěmi s kapacitou 2 × 185,5 m3 za sekundu.

Velkého spádu vody (min. 45 a max. 71,5 metru) využívá vodní elektrárna u levého břehu, vybavená čtyřmi Kaplanovými turbínami, každou o hltnosti 150 m3 vody za sekundu. Výkon elektrárny je 364 MW.

Pro lodní dopravu je hráz vybavena dvěma lodními výtahy u pravého břehu: velkým zdvihacím zařízením pro plavidla o výtlaku až 300 tun a malým lodním výtahem o nosnosti 3,5 tuny pro sportovní plavidla.

Primárním účelem VD Orlík je akumulace vody pro nadlepšení průtoků na spodní části toku Vltavy (a potažmo také Labe), ochrana území pod přehradou vč. Prahy před velkými vodami a dále výroba elektrické energie. Samozřejmostí je rovněž využití jezera pro sportovní, rekreační a rybářské aktivity a také pro plavbu.

 

Orlická přehrada hráz
Orlík nad Vltavou

    

Orlická přehrada, Technické památky Vltava