jasno
PÁ 18.12.
-1/4°
zataženo
SO 19.12.
1/3°
zataženo
NE 20.12.
2/3°

Řeka Vltava v umění

Spisovatel Karel Čapek o Vltavě prý kdysi prohlásil, že je „nepostižitelná a nezbásnitelná do poslední své kapky“. Přesto, anebo právě proto, umělce tato řeka vždy inspirovala a inspirovat nepochybně bude. A není to jen pro její přitažlivou krásu, jíž si Vltava vysloužila mj. i známý přívlastek stříbropěnná, a která se proměňuje v různých dobách a také v různých koutech naší země, jimiž Vltava na své pouti od pramene v šumavských kopcích až po soutok s Labem u Mělníka protéká. Řeka Vltava svým více než 400 km dlouhým tokem tvoří přirozenou osu země, protínající hlavní město Prahu. A právě spojení životodárné řeky a někdejšího sídla přemyslovských knížat vytváří symboliku, jíž se ve svých dílech pokoušeli ztvárnit celé generace umělců.

Bezpochyby právem nejznámějším a nejslavnějším dílem je zpracování tématu české národní řeky v symfonické básni Vltava (z r. 1874) hudebního skladatele Bedřicha Smetany (1824 – 1884) z cyklu Má Vlast. Byť v té době již neslyšící skladatel zde pomocí tónů geniálně zpodobnil tok řeky od prvních praménků až po mohutný proud v Praze a následný zánik v Labi.

Přirozeně největší pozornosti se řeka a její okolí těšila u výtvarných umělců a později fotografů a filmařů. Staré kresby a rytiny, zachycující mnohdy dnes již neexistující partie řeky, jsou často nejen hodnotnými uměleckými díly, ale cennými historickými dokumenty, uchovávajícími podobu Vltavy a života na ní a okolo ní v dobách dávno minulých. Totéž se dá říci o fotografii: Zde kromě mnoha „běžných“ pohledů na řeku a krajinu okolo vznikla i řada děl, převyšujících svou uměleckou hodnotou ostatní tvorbu. Za všechny jmenujme např. slavnou knihu fotografií Karla Plicky (1894 – 1987). Vltava si pochopitelně „zahrála“ i v mnoha filmech.

Symbol Vltavy najdeme i ve známém sousoší Alegorie Vltavy sochaře J. V. Pekárka z r. 1916, stojící na cípu Dětského ostrova. Postavy dívek zde znázorňují Vltavu a dále její přítoky Lužnici, Otavu, Sázavu a Berounku.

Zcela přirozeně se Vltava, často ve spojení s Prahou, objevuje i v tzv. užitém umění, ať už kupř. na známkách, bankovkách, či ve znacích a symbolech nejrůznějších spolků či firem.