Vltavský luh

Vltavský luh

Nejrozsáhlejší údolní rašeliniště v ČR, chráněné území (I. zóna NP). Za městečkem Lenora protéká Teplá Vltava širokým a plochým údolím, kde má její tok minimální spád, čímž vzniká charakteristické meandrovité řečiště s četnými odstavenými rameny a tůněmi. Oblast je významná výskytem mnoha vzácných druhů fauny a flóry, mj. např. vzácné masožravé rosnatky okrouhlolisté.

 Vltavský luh, Přírodní památky Vltava