NPR Drbákov – Albertovy skály

NPR Drbákov – Albertovy skály

Nalžovic (okr. Příbram) se na pravém břehu Vltavy nalézají skupiny skalních srázů a suťovisek, porostlých suťovými lesy s četným výskytem ohroženého tisu červeného. Územím, jež je mj. také hnízdištěm mnoha dravců, vede po celé délce naučná stezka s mnoha vyhlídkami. Místo bylo vyhlášeno Národní přírodní rezervací.

 NPR Drbákov – Albertovy skály, Přírodní památky Vltava