Mrtvý luh

Mrtvý luh

Přírodní rezervace (součást I. zóny NP Šumava) o ploše 394 ha jižně od Volar při soutoku Teplé a Studené Vltavy. Jde o rozsáhlé rašeliniště, porostlé převážně borovicí blatkou, přičemž stáří některých borovic je odhadováno až na 300 let. Charakteristické pro toto území jsou i osamoceně stojící suché „mrtvé“ stromy, poškozené kdysi požárem, které zřejmě daly rezervaci jméno.

 Mrtvý luh, Přírodní památky Vltava