Kopaniny

Kopaniny

Přírodní památka, chráněné území nedaleko obce Zbonín (okr. Písek), v němž se nacházejí zbytky tzv. reliktního boru, jehož stáří je odhadováno na více než 170 let. Z dřevin zde převládají habr obecný a borovice lesní. Územím prochází naučná Sedláčkova stezka, po níž lze z Písku dojít až do Orlíku nad Vltavou.

 Kopaniny, Přírodní památky Vltava