jasno
PÁ 18.12.
-1/4°
zataženo
SO 19.12.
1/3°
zataženo
NE 20.12.
2/3°

Osobní lodní doprava na Vltavě

Ačkoli má plavba po Vltavě zásluhou vorařství velmi dlouhou tradici, zasahující minimálně do 14. století (první průkazná zmínka o plavbě vorů), rozvoj lodní dopravy v pravém slova smyslu přichází až v souvislosti s provedením splavňovacích prací v řečišti Vltavy, se zavedením parního stroje coby pohonu plavidel a zvláště na Vltavě pak s dobudováním koněspřežné železnice Linec – Č. Budějovice. Tato dráha totiž odevzdávala v Českých Budějovicích převážnou část nákladu, a ten pak byl přepravován do Prahy právě prostřednictvím nákladních lodí.

Samostatnou kapitolu v lodní dopravě tvoří doprava osobní: První parníky se v Praze na Vltavě objevily na začátku 2. poloviny 19. století – roku 1865 byla pozdějším primátorem Dittrichem založena Pražská paroplavební společnost, jejíž parník vykonal téhož roku historicky první plavbu z Prahy do Štěchovic. Úspěch prvních plaveb tohoto typu pak podnítil provozovatel společnosti k nákupu dalších plavidel a k rozšíření činnosti. Osobní lodní doprava dosáhla velké obliby a rychle se rozvíjela - parníky například zajišťovaly třikrát denně spojení Praha - Slapy a některé z nich zajížděly dokonce až do Drážďan. Díky obrovskému zájmu cestujících byly v té době stavěny i velkokapacitní parníky, některé až pro 800 osob. Tento příznivý trend trval prakticky až do začátku 30. let 20. století, kdy byl utlumen v souvislosti s nástupem hospodářské krize.

Ačkoli má v současné době osobní lodní doprava na Vltavě charakter spíše turistický a společenský, přičemž úlohu klasických parníků převzaly ve značné míře motorové lodě (nicméně jeden z provozovatelů osobní lodní dopravy, Pražská paroplavební společnost, má dosud ve své flotile provozuschopné historické parníky), lodi stále jezdí na pravidelných linkách, které lze považovat za součást městské dopravy. Největší oblibě se pak samozřejmě těší výletní plavby z Prahy na Slapy či z Prahy do Mělníka, a také okružní vyhlídkové plavby Prahou.

Výletní a vyhlídkové plavby pak nabízejí provozovatelé osobní lodní dopravy i na umělých vodních plochách, vytvořených výstavbou přehrad Vltavské kaskády - na Lipně, na Orlíku a na Slapech.