Týn nad Vltavou

Město nad soutokem Vltavy s Lužnicí. Patří k nejstarším sídlům v jižních Čechách, již ve 12. století je zde zmiňován opevněný dvorec s osadou. Od r. 1609 královské město. Na Vltavě v Týně je již patrné její vzdutí Orlickou přehradou, vzdálenou 60 km.

Týn nad Vltavou, Města na Vltavě Vltava