Praha

Hlavní město České republiky, největší jak rozlohou (496 km2) tak počtem obyvatel (1 280 299 – červen 2022). Sídlo prezidenta republiky, vlády a dalších institucí.

Na počátku 10. století vznikl na ostrohu nad Vltavou knížecí palác, jenž se stal základem budoucího Pražského hradu, z něhož začala přemyslovská knížata spravovat zemi. Postupem doby se pak Praha stala ekonomickým, správním a kulturním centrem země.

 

Staroměstské náměstí
Praha
www.visitpraha.cz/

  

Praha, Města na Vltavě Vltava