Nelahozeves

Nelahozeves

Město, rozkládající se na levém břehu Vltavy a známé především jako rodiště hudebního skladatele Antonína Dvořáka (1841–1904). První dochovaný záznam o Nelahozevsi pochází z roku 1253, nicméně zdejší území bylo osídleno již v mladší době kamenné. Architektonicky velmi cenný je renesanční zámek.

 

nelahozeves.cz/

Nelahozeves, Města na Vltavě Vltava