Lipno nad Vltavou

První, nejvýše položený stupeň tzv. Vltavské kaskády. Přehrazení horního toku Vltavy v nadm. výšce 726 metrů u obce Lipno dalo vzniknout největší umělé vodní nádrži a zároveň i největší vodní ploše v celé České republice. Plocha Lipenské přehradní nádrže, která zasahuje až hluboko do Šumavy, nebo též zkráceně VÍCE ...

První, nejvýše položený stupeň tzv. Vltavské kaskády. Přehrazení horního toku Vltavy v nadm. výšce 726 metrů u obce Lipno dalo vzniknout největší umělé vodní nádrži a zároveň i největší vodní ploše v celé České republice. Plocha Lipenské přehradní nádrže, která zasahuje až hluboko do Šumavy, nebo též zkráceně Lipna, činí cca 4870 ha, jeho délka při maximálním vzdutí je 48 km, objem zadržené vody cca 309,5 mil. m3 a obvod břehů cca 150 km.

Hráz, vybudovaná v letech 1952 až 1957, je 296 metrů dlouhá a 25 m vysoká, v patě široká 130 a v koruně 10 metrů. Těleso hráze je ze 2/3 sypané, u levého břehu betonové, gravitační, se dvěma funkčními bloky. V betonové části se nacházejí dvě přelivná pole a dvě základové výpusti.

Zajímavostí a doslova unikátem je podzemní hydroelektrárna (tzv. švédského typu), nacházející se v hloubce 200 m v umělé kaverně o rozměrech 60 x 22 x 39 metrů. Elektrárna je vybavena dvěma Francisovými turbínami, k nimž je voda přiváděna dvěma svislými 160 m vysokými šachtami o průměru 4,5 metru. Od turbín voda odtéká 3,5 km dlouhým podzemním tunelem do vyrovnávací nádrže Lipno II u Vyššího Brodu. Elektrárna Lipno I funguje jako špičková, tj. vyrábí a dodává proud do rozvodné sítě pouze v době zvýšené spotřeby el. energie. Výkon každé z turbín je 60 MW (při maximálním průtoku 46 m3).

Ačkoli bylo vodní dílo Lipno budováno především s cílem vytvořit zásobárnu vody pro energetiku a průmysl, dále zajistit minimální odtok 6 m3 v původním řečišti, a taktéž za účelem regulace povodňových průtoků, stalo se brzy po svém dokončení jezero a jeho okolí vyhledávaným cílem rybářů, vodních sportovců a turistů.

Informační centrum vodní elektrárny Lipno I

Informační centrum vodní elektrárny Lipno je převážnou část roku k dispozici na základě objednávky (písemné, telefonické).
V letní turistické sezoně od 15. 6. do 15. 9. je centrum otevřeno denně od 10 do 16 hodin (poslední prohlídka od 15 hod.).
Každou celou hodinu se pro skupinu 48 osob promítají filmy, k dispozici je funkční model elektrárny a zasvěcený odborný výklad.

Lipno nad Vltavou, Města na Vltavě Vltava