Český Krumlov

ČESKÝ KRUMLOV
(na seznam UNESCO zapsán roku 1992)

Starobylé město na řece Vltavě s druhým největším hradním a zámeckým komplexem v České republice (hned po Pražském hradu). Rozsáhlý zámecký areál s pěti nádvořími postupně vyrostl na skále nad řekou z původního malého hrádku s věží. Ten založili někdy v 12. století Vítkovci, předci ambiciózních Rožmberků. Dalšího stavebního rozšíření se zámek dočkal za vlády Eggenbergů, o hospodářský rozkvět panství se pak zasloužili Schwarzenbergové, poslední majitelé zámku (do r. 1947).

ČESKÝ KRUMLOV
(na seznam UNESCO zapsán roku 1992)

Starobylé město na řece Vltavě s druhým největším hradním a zámeckým komplexem v České republice (hned po Pražském hradu). Rozsáhlý zámecký areál s pěti nádvořími postupně vyrostl na skále nad řekou z původního malého hrádku s věží. Ten založili někdy v 12. století Vítkovci, předci ambiciózních Rožmberků. Dalšího stavebního rozšíření se zámek dočkal za vlády Eggenbergů, o hospodářský rozkvět panství se pak zasloužili Schwarzenbergové, poslední majitelé zámku (do r. 1947).
Na seznam UNESCO byla kromě krumlovského hradu a zámku s 11hektarovou barokně-rokokovou zahradou zapsána také původní městská zástavba v podhradí. Ta se dochovala ve své takřka nezměněné podobě převážně z 16. století.
Skutečným unikátem v interiérech zámku je barokní divadlo z poloviny 18. století, jež nemá díky svému dokonale dochovanému scénickému fondu obdobu na celém světě. K nejatraktivnějším zastávkám dvou zámeckých prohlídkových okruhů patří zejména Maškarní sál s působivou malířskou výzdobou od Josefa Lederera, nejcennějším exponátem zámeckých sbírek je známý Zlatý kočár. Dominantou města je válcová, bohatě zdobená renesanční zámecká věž s arkádovým ochozem. K Českému Krumlovu neodmyslitelně patří medvědi, chovaní již po několik staletí v hradním příkopu mezi prvním a druhým nádvořím.

Víte, že…
Medvědi nejsou na krumlovském zámku chováni náhodou. Za vším stojí ambiciózní Oldřich II. z Rožmberka (1403–1462). Ten vymyslel legendu o spřízněnosti Rožmberků s italským šlechtickým rodem Orsini. A protože Orsiniové (či Ursiniové) měli ve znaku medvědici (latinsky se medvěd řekne Ursus), bylo nutno tuto skutečnost nějak viditelně demonstrovat.

Český Krumlov je i místem konání celé řady pravidelných a často vysoce prestižních kulturních akcí. Nejvýznamnější z nich je tradiční Mezinárodní hudební festival Český Krumlov, co do délky trvání nejdelší hudební přehlídka u nás. Mimořádný lesk jí každoročně dodávají svou účastí největší osobnosti světa vážné hudby. Vždy na konci června přilákají do města tisíce návštěvníků Slavnosti pětilisté růže, třídenní připomínka největší slávy města za časů Rožmberků. Oblíbená a hojně navštěvovaná jsou letní divadelní představení pod širým nebem na Otáčivém hledišti v zámecké zahradě.
Při návštěvě Českého Krumlova byste si neměli nechat ujít světoznámou galerii se 4000 m2 výstavní plochy Egon Schiele Art Centrum a také pozoruhodnou expozici v dokonale dochovaném fotografickém ateliéru z počátku 20. století – Museum Fotoatelier Seidel. Při východní čtvrti Latrán se rozkládá početný soubor budov náležejících někdejším klášterům minoritů a klarisek. Minoritský klášter založili v polovině 14. století Rožmberkové, první mniši pak přišli do kláštera roku 1357. Klášterní kostel byl zasvěcen Božímu Tělu a Panně Marii Bolestné. Řeholní sestry přišly do kláštera v roce 1361, roku 1375 pak přibyla ještě komunita zbožných laických sester – bekyní. V Českém Krumlově tak vzniklo vlastně unikátní trojklášteří. Za Josefínských reforem roku 1782 byl zrušen konvent klarisek, komunita minoritů byla rozpuštěna v roce 1950. Revitalizace klášterů mezi roky 2014–2015 navrátila klášterům jejich původní krásu.
Po revitalizaci v klášterech vzniklo moderní kulturně vzdělávací centrum, které široké veřejnosti přibližuje klášterní život, kulturu, historii a umění daného období. Navíc zde naleznete kromě poznání i zážitek v interaktivní expozici, kde hlavně rodiny s dětmi ocení hernu s hračkami napříč stoletími, seznámení s klášterními bylinkami, historické kostýmy, alchymistickou laboratoř a tajemná zákoutí klášterní půdy.
Rozvíjet své dovednosti a tvořivost můžete každý den v řemeslných dílnách, ve kterých naleznete pekařku, brašnáře, hrnčíře, skláře, kováře a mnoho dalších.

Víte, že…

Rozsáhlá revitalizace Klášterů Český Krumlov byla oceněna prestižní cenou Památka roku 2015, kterou každoročně uděluje Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska.

 

Český Krumlov, Města na Vltavě Vltava