Zvíkov

Zvíkov

Mohutný, raně gotický královský hrad, založený v polovině 13. století Václavem I. na skalním ostrohu vysoko nad soutokem Vltavy s Otavou, přičemž zásadní stavební rozvoj hradu je spojen s panováním Přemysla Otakara II. Rád zde později pobýval i císař Karel IV., který hrad nechal důkladně opravit a ten po nějakou dobu sloužil i jako úložiště českých korunovačních klenotů. Nejstarším objektem hradu je hranolovitá věž, zvaná Hlízová, někdy též Markomanka. Roku 1719 přešel hrad do vlastnictví Schwarzenbergů, v jejichž držení zůstal až do roku 1948. Na přelomu 19. a 20. století proběhla rozsáhlá záchranná rekonstrukce královského paláce a hradeb.

 

 

Telefon: +420 382 285 676
zvikov@npu.cz
www.hrad-zvikov.cz/cs

Zvíkov, Historické památky Vltava