Zlatá Koruna

Zlatá Koruna

Obec známá především díky cisterciáckému klášteru, založenému r. 1263 Přemyslem Otakarem II. Klášter byl r. 1785 zrušen Josefem II. a byl v průběhu staletí několikrát přestavován, ale dodnes patří k nejkrásnějším a nejhodnotnějším stavbám jihočeské gotiky.

 

 

www.klaster-zlatakoruna.cz/cs

Zlatá Koruna, Historické památky Vltava