Vyšehrad

Vyšehrad

Národní kulturní památka. Původně opevněné místo z 10. století na skále na pravém břehu Vltavy, spjaté s četnými pověstmi i skutečnými osobnostmi z počátků českých dějin. Po určitou dobu byl hrad na Vyšehradě i sídlem panovníka. Siluetě Vyšehradu dominují dvě věže (dokončené roku 1903) kostela sv. Petra a Pavla, původně románské baziliky, dnes novogoticky přestavěného. Hřbitov u kostela byl v 19. století proměněn v pohřebiště slavných osobností českého národa (Slavín). Celý areál je dnes vyhledávaným místem procházek s úchvatnými výhledy na město a na řeku Vltavu.

 

www.praha-vysehrad.cz/cs

Vyšehrad, Historické památky Vltava