Český Krumlov

Český Krumlov

Městská památková rezervace, zapsaná na seznamu UNESCO. Komplex budov renesančního zámku (původně gotický hrad), jehož dominantou je typická válcová věž, je co do rozlohy druhý největšív České republice po Pražském hradu. V areálu zámku najdeme mj. i dochované barokní zámecké divadlo ze 17. století. V historickém jádru města pak kromě množství gotických a barokních domů též gotický chrám Sv. Víta, komplex krumlovských klášterů aj.

 

www.visitceskykrumlov.cz/

Český Krumlov, Historické památky Vltava