jasno
PÁ 18.12.
-1/4°
zataženo
SO 19.12.
1/3°
zataženo
NE 20.12.
2/3°

Vybrané přírodní památky a zajímavosti na Vltavě I.

Pramen Vltavy

Na východním svahu Černé hory, v nadm. výšce 1172 m, najdeme uměle vybudovanou studánku, do níž byla svedena voda z vrchovištního rašeliniště, čímž vznikl symbolický počátek Vltavy (zde ještě pod jménem Černý potok). Vrchovištním rašeliništěm prochází hranice hlavního evropského rozvodí mezi Černým a Severním mořem.

Vltavský luh

Nejrozsáhlejší údolní rašeliniště v ČR, chráněné území (I. zóna NP). Za městečkem Lenora protéká Teplá Vltava širokým a plochým údolím, kde má její tok minimální spád, čímž vzniká charakteristické meandrovité řečiště s četnými odstavenými rameny a tůněmi. Výskyt mnoha vzácných druhů fauny a flóry, mj. např. vzácné masožravé rosnatky okrouhlolisté.

Mrtvý luh

Přírodní rezervace (součást I. zóny NP Šumava) o ploše 394 ha jižně od Volar při soutoku Teplé a Studené Vltavy. Rozsáhlé rašeliniště, porostlé převážně borovicí blatkou, přičemž stáří některých borovic je odhadováno až na 300 let. Charakteristické pro toto území jsou i osamoceně stojící suché „mrtvé“ stromy, poškozené kdysi požárem.

Čertova stěna

Národní přírodní rezervace. V úseku mezi Loučovicemi a Vyšším Brodem se nad hlubokým kaňonovitým údolím Vltavy nalézá rozsáhlé suťovisko (kamenné moře), pokrývající celou stráň až k řečišti Vltavy. Na vrcholu najdeme mohutné skalní útvary, nejznámější z nich, tzv. Ďáblova kazatelna, je přístupná od silnice Vyšší Brod – Loučovice.

Nová Obora

Schwarzenberský knížecí dvůr, vystavěný r. 1699 na místě dvou velkých zasypaných rybníků. V současné době se ve zrekonstruované budově nachází moderní Skelná huť Nová Obora, volně přístupná všem zájemcům o sklářské řemeslo.

Přírodní památka Kopaniny

Chráněné území nedaleko obce Zbonín (okr. Písek), v němž se nacházejí zbytky tzv. reliktního boru, jehož stáří je odhadováno na více než 170 let. Z dřevin převládají habr obecný a borovice lesní. Územím prochází naučná Sedláčkova stezka, po níž lze z Písku dojít až do Orlíku nad Vltavou.

NPR Drbákov – Albertovy skály

U Nalžovic (okr. Příbram) se na pravém břehu Vltavy nalézají skupiny skalních srázů a suťovisek, porostlé suťovými lesy s četným výskytem ohroženého tisu červeného. Územím, jež je mj. také hnízdištěm mnoha dravců, vede po celé délce naučná stezka s mnoha vyhlídkami.Národní přírodní rezervace.

Vymyšlená pěšina

Naučná stezka, vybudovaná r. 1999 v přírodní rezervaci stejného jména. Rezervace, jejíž rozloha je cca 67 ha, byla vyhlášena r. 1989 a rozkládá se na jižních stráních nad Slapskou přehradou nad obcí Mokrsko. Prakticky na protějším břehu najdeme podobnou rezervaci Drbákov – Albertovy skály.

Kobylí dráha

Na strmém svahu vrchu Kletecka na pravém břehu nad Štěchovickou přehradou se rozkládá přírodní rezervace, vyhlášená r. 1989, s rozlohou více než 53 ha. Rezervace je bohatá výskytem mnoha teplomilných druhů rostlin. Na vrcholu Kletecka najdeme tzv. Smetanovu vyhlídku.

Zvolská homole

Přírodní rezervace poblíž jižního okraje Prahy, jež zahrnuje mj. strmý skalnatý sráz spadající k Vltavě, a dále přilehlé lesy a louky. Naučná stezka s informačními panely spojuje PR Zvolská homole s obcemi Vrané nad Vltavou a Zvole.