jasno
PÁ 18.12.
-1/4°
zataženo
SO 19.12.
1/3°
zataženo
NE 20.12.
2/3°

Vybrané historické památky na horní Vltavě

Vyšší Brod

Nejznámější pamětihodností je cisterciácký klášter, založený před rokem 1259 Petrem Vokem z Rožmberka. Součástí komplexu budov je původně raně gotický klášterní kostel Nanebevzetí Panny Marie. Pod podlahou kněžiště se nachází hrobka členů rožmberského rodu.

Rožmberk nad Vltavou

Dominantou městečka je rozsáhlý hradní komplex, vybudovaný na ostrohu nad meandrem Vltavy a sestávající z tzv. Horního hradu ze 13. stol., z něhož se dodnes zachovala pouze kruhová věž, a dále z tzv. Dolního hradu z 1. pol. 14. stol. Cenný je rovněž raně gotický (postaven r. 1271) kostel Panny Marie na náměstí.

Český Krumlov

Městská památková rezervace, zapsaná na seznamu UNESCO. Komplex budov renesančního zámku (původně gotický hrad), jehož dominantou je typická válcová věž. V areálu zámku najdeme mj. i dochované barokní zámecké divadlo ze 17. stol. V historickém jádru města kromě množství gotických a barokních domů též gotický chrám Sv. Víta, kostel sv. Jošta aj.

Zlatá Koruna

Obec známá především díky cisterciáckému klášteru, založenému r. 1263 Přemyslem Otakarem II. Klášter byl r. 1785 zrušen Josefem II. a byl v průběhu staletí několikrát přestavován, ale dodnes patří k nejkrásnějším a nejhodnotnějším stavbám jihočeské gotiky.

Keltské oppidum Třísov

Původně keltské opevněné město, jehož vznik je datován do 2. stol. př. n. l. a jež dosáhlo největšího rozkvětu v 1. stol. př. n. l., kdy zaujímalo plochu 26 ha. Dnes je lokalita prohlášena archeologickou památkovou rezervací.

Dívčí Kámen

Zřícenina mohutného hradu, založeného Rožmberky r. 1349, stojící na vysoké skále nad soutokem Vltavy a Křemežského potoka. Roku 1506 byl hrad opuštěn a nebyl dále udržován. Dnes jedna z nejrozsáhlejších středověkých památek v ČR.

Hluboká nad Vltavou

Zámek Hluboká na půdorysu nepravidelného pětiúhelníku, postavený na místě původního gotického hradu ze 13. století. Dnešní podobu ve stylu anglické windsorské gotiky získal zámek přestavbou v letech 1841 až 1871. V jízdárně zámku Alšova jihočeská galerie.

Zámek Ohrada

Barokní zámek, jehož součástí je rozlehlá obora, byl vybudovaný v letech 1708 až 1713 dle projektu architekta P. I. Bayera. V roce 1842 v zámku instalováno muzeum lesnictví, myslivosti a rybářství. V těsném sousedství zámku se nalézá malá zoologická zahrada.

Karlův hrádek

(Hrádek u Purkarce) Zřícenina gotického hradu, jenž nechal vystavět Karel IV. okolo r. 1357 na levém břehu Vltavy asi 7 km severně od Hluboké a jenž byl pravděpodobně určen především k loveckým účelům. Od konce 14. stol. je hrad opuštěný.

ZÁMEK MITROWICZ

Malebný zámek v Kolodějích nad Lužnicí, který prošel velmi náročnou, citlivou rekonstrukcí a je nově od roku 2015 otevřen pro širokou veřejnost.

Zámek je unikátní svými nástěnnými malbami, které zdobí celé první reprezentativní patro. Renesanční část zámku pochází z roku 1565 a založil ji pan Adam Čabelický ze Soutic. V letech 1737 až 1741 provedl František Karel Wratislav se svojí manželkou Marií Annou roz. Kinskou rozšíření obytné části s přístavbou kaple sv. Anny, tím vznikla dnešní barokní podoba zámku.

Areál nabízí během sezóny kostýmované prohlídky interiérů, vtipná divadelní představení, šermířské souboje, stylové občerstvení a piknikové koše, které si můžete vychutnat u bylinkové zahrádky s výhledem na biotop či v obnoveném zámeckém parku, kde bylo vysázeno 8 500 rostlin a 50 stromů.

Aktuální informace a kontakt:
Koloděje nad Lužnicí
Tel.: +420 724 975 075
koptis@mitrowicz.cz
Facebook: Zámek Mitrowicz
www.zamekmitrowicz.cz