jasno
PO 14.10.
11/19°
jasno
ÚT 15.10.
13/18°
zataženo, déšť
ST 16.10.
11/15°

Vodní dílo Kořensko

Stejně jako VD Hněvkovice, s nímž tvoří soustavu dvou vodních děl, bylo i VD Kořensko vybudováno v letech 1986 až 1991. Obě díla tak tvoří dva nejmladší stupně tzv. Vltavské kaskády.

Účelem vodního díla Kořensko, postaveného cca 2 km pod soutokem Vltavy s Lužnicí, je jednak zabránit kolísání hladiny Vltavy v Týně nad Vltavou, dále homogenizovat odpadní vody z jaderné elektrárny Temelín a v neposlední řadě je to i výroba elektrické energie v malé vodní elektrárně, vybavené dvěma kolenovými Kaplanovými turbínami o výkonu 2 x 1,9 MW (při spádu 2 až 6,2 m a hltnosti až 35 m3 vody za sekundu).

V případě vodního díla Kořensko se nejedná v pravém slova smyslu o přehradu, nýbrž o jezové těleso se čtyřmi poli, každé o šířce 20 metrů a výšce 4,8 metru. Jelikož se VD Kořensko nachází již v oblasti vzdutí VD Orlík, funguje jez jako tzv. ponořený stupeň, neboli je trvale zatopen vodou Orlické přehradní nádrže. Vodu pak sám zadržuje pouze ve chvíli, kdy hladina v Orlíku poklesne pod úroveň 353,05 m n. m. Tím VD Kořensko brání, jak bylo uvedeno výše, výraznějšímu kolísání hladiny Vltavy v Týně nad Vltavou.

Součástí VD Kořensko je rovněž plavební komora, umožňující lodní dopravu plavidlům do výtlaku až 300 tun. Rozměry komory jsou, stejně jako u VD Hněvkovice, 45 x 6 metrů.